TRƯỜNG CĐKT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH Phiên bản hệ thống 13.0-20200629

Thông tin về TRƯỜNG CĐKT VIỆT ĐỨC HÀ TĨNH instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
KHO VẬN
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
BÁN HÀNG
Từ báo giá tới hóa đơn
MUA HÀNG
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Quản lý thư viện
A Module For Library Management For School
eLearning
Manage and publish an eLearning platform

Installed Localizations / Account Charts

Kế toán Việt Nam